דווח על הכנסות ונכסים בישראל ומחוץ לישראל​

לאחרונה, אנו מקבלים פניות רבות מלקוחות, אשר קיבלו דרישה מרשות המיסים למלא הצהרה במסגרת טופס 5329, ולדווח על הכנסותיהם ונכסיהם בישראל ומחוץ לישראל.

אליבא דרשות המיסים, דרישה זו מעוגנת בסעיף 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה, המעניק לפקיד השומה סמכות רחבה לדרוש מידע בכדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם.

על פי דיווחי רשות המיסים, למעלה מתשעים ושניים אלף נישומים קיבלו מכתבים הכוללים דרישה כאמור במסגרת מבצע אכיפה רחב היקף, שמקורו במידע מודיעיני שהגיע לרשות המיסים ממאגרי מידע שונים כגון: לשכת רישום המקרקעין (טאבו), משטרת הגבולות, משרד הרישוי, חילופי מידע ממדינות ורשויות מס שונות בחו"ל, הלשנות ואף מידע גלוי ברשת האינטרנט. נוסיף, כי ככל הידוע, צפויות להישלח דרישות מסוג זה לכ- 50 אלף נישומים נוספים.

מאמץ ניכר מצד רשות המיסים מופנה כלפי נישומים בעלי מספר דירות אשר נצמחת להם הכנסה שאינה מדווחת דמי משכירות, ובעלי הכנסות פאסיביות שמקורן בהשקעות בניירות ערך באמצעות חשבונות בנק זרים.

טופס 5329 אשר אותו נדרש הנישום למלא ולהגיש לרשות המיסים, טומן בחובו משמעויות משפטיות רבות אשר מומלץ כי מומחה במיסוי יבחן אותם במקצועיות ובקפידה, בייחוד נוכח החשיפה במישור הפלילי (זאת בנוסף לחשיפה האזרחית אשר עשויה להביא לתשלום מס משמעותי, לרבות קנסות, ריבית והפרשי הצמדה).

להלן מספר משמעויות משפטיות העולות מן הטופס:

 

סוגית התושבות לצורכי מס – בחלק א' של הטופס נדרש הנישום למלא האם הוא ובן/ת זוגו הינם  תושבי ישראל לצורכי מס. פעמים רבות, מעמדו של הנישום ובן/ת זוגו לצורכי מס אינו ברור ונדרשת בחינה משפטית של נושא סבוך זה, בייחוד נוכח הפסיקה האחרונה בנדון.

כמו כן, עולה השאלה – האם ניתן להחיל על נישומים שקיבלו דרישה כאמור ושלא דיווחו על הכנסותיהם כנדרש לפי הדין, הליך גילוי מרצון המקנה חסינות מהעמדה לדין פלילי.

 

הכנסות מדמי שכירות – מאחר ונישומים רבים, בעלי מספר דירות מגורים, נדרשו לדווח על  הכנסותיהם ונכסיהם, נציין בקליפת האגוז, כי בפני נישומים אשר נצמחת להם הכנסה מדמי שכירות של דירות מגורים, פתוחים שלושה מסלולי מיסוי כלדקמן: (1) פטור – עד הכנסה חודשית בסך 5,080 ש"ח (ובכפוף לתנאים נוספים); (2) מס בשיעור של 10% – ללא אפשרות של ניכוי פחת או הוצאות אחרות שהוצאו לצורך ייצור ההכנסה; (3) מיסוי ההכנסה החייבת – על פי מדרגות המס השולי הקבועות בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה.

על אף שדרישות כאמור נשלחו לנישומים בדואר רגיל, ולא בדואר רשום, אנו ממליצים להתייחס לכך בכובד ראש ולהתייעץ עם מומחה בהקדם האפשרי, ולא להמתין לנקיטת צעדים נוספים מצד רשות המיסים.

שלח

תודה רבה על פנייתך!

הטופס התקבל בהצלחה ונשוב אליך בהקדם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

תל אביב:

רח' י.ד ברקוביץ' 4, מגדל המוזיאון, 6423806

חיפה:

שד' פל-ים 2, בנין אורן, 33095

koby@kobytax.co.il

 

נייד קובי צרפתי: 052-2412430

 

תל אביב:

טלפון: 03-6935239 

פקס: 03-6935205

חיפה:

טלפון: 04-8622191 

פקס: 04-8622192

צור קשר

צרו קשר עמנו ונשמח לעזור לכם

תל אביב וחיפה